Nota Legal

Departament de Turisme. Generalitat de Catalunya
Agencia Catalana de Turisme
S-0800470-G
Passeig de Gràcia, 105, 3r planta 08008-Barcelona
Telèfon: (0034) 93 4849900

Aquesta aplicació i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l'Agència Catalana de Turisme o d'algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l'Agència Catalana de Turisme. Tots els drets estan reservats.

Tot accés a aquesta aplicació resta subjecte a les condicions següents:

  • Només està autoritzat l'ús personal no comercial.
  • No està permesa la modificació de l'aplicació ni dels seus continguts.
  • La informació administrativa facilitada a través d'aquesta aplicació no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que en dóna fe de l'autenticitat i contingut.
  • L'Agència Catalana de Turisme no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquest organisme.
  • Les presents condicions generals de la Nota Legal es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes.